top of page

פורת סלומון

Porat Salomon

פרספקטיבה שמימית ‮—‬ הצהרת אמן 

05:21 דק׳

יליד 1980, חי ועובד בבת עין.
אמן, מייסד ומנהל ״פרדס״ — בית הספר הגבוה לאמנות. בוגר ישיבות עתניאל ותקוע, ותואר ראשון ושני במחלקה לאמנות בבצלאל. עובד במדיה מגוונת, בעיקר במיצבי ציור ווידיאו. אוצר הפרויקט הרב־תחומי ״בין שמים לארץ״, שבמסגרתו נפגשות קבוצות ״בית מדרש אמנים״ ללימוד משותף ויצירת תערוכות קבוצתיות.

bottom of page