top of page

מירי סגל

Miri Segal
Zoom Failure

08:34 דק׳

ילידת 1965, חיה ועובדת בתל אביב.
עבודתה האמנותית בעשרים השנים האחרונות כוללת הצבות וידיאו, אור, צליל וטקסט; אובייקטים מטופלים המשלבים חומרה ותוכנה; מיצגים ומיצגים דיגיטליים. באמצעות מגוון מניפולציות חושיות ופיזיות, פולשות עבודותיה תכופות אל המרחב של הצופה בדרכים בלתי צפויות. תמונות צפות, רוחות רפאים טכנולוגיות, צללים ללא גוף ודימויי פורגטוריום משמשים על מנת לחקור את יכולתנו לתפוס מציאות קונקרטית. הפרויקטים שלה משקפים את התעניינותה בשאלות פילוסופיות קיומיות. היא מרבה להתבונן בהשפעת הטכנולוגיה ואופני השליטה שלה ‮—‬ תאגידית, כלכלית, פוליטית ‮—‬ על שאלות אלה ועל ההיבטים האתיים שלהן.

bottom of page