top of page

ישראל קבלה

Israel Kabala

הבוקר באנליזה

05:05 דק׳

יליד 1984, חי ועובד ברחובות.
כאמן שהוא גם אספן, ישראל קבלה עוסק בחוץ, באקראי ובמזדמן, מבקש להכניס רבדים ממנו אל בין כותלי הפנים, ומחפש אחר השארית שאיתה אפשר ללכת הלאה.

bottom of page