top of page

בן הגרי

Ben Hagari

hmm

03:38 דק׳

יליד 1981, חי ועובד בתל אביב.
בן הגרי יוצר סרטים ומיצבי וידיאו הנעים בין הקומי לטרגי, ומתרחשים בסביבות אבסורדיות של עולמות הפוכים. לרוב, הראייה של הדמות הראשית נחסמת — ובמקרה של דיוקן עצמי זה, הפנים נמחקו באמצעות הפניית הגב. הסרט נעשה במהלך בידוד בבית בעיצומה של מגפת הקורונה, ומתייחס לתופעות כיסוי הפנים במסכה והריחוק חברתי. בתוך כך, הוא שואל האם ניתן ליצור הבעה על אף היעדרו של המבט.

‮—‬ צילום: עפרה לפיד, אפריל 2020, ניו יורק

bottom of page