top of page

אלכסנדרה צוקרמן

Alexandra Zuckerman
רישומים

03:31 דק׳

ילידת 1981, חיה ועובדת בתל אביב.
רישומיה וציוריה של צוקרמן עוסקים בייצוגים מורכבים ומסתוריים. היא פועלת כמקור הדימויים הסמוי שלה; היא לא מעוניינת להציע נרטיב ולא לתפוס מציאות חיצונית. בווירטואוזיות, ללא מאמץ וביד בוטחת, היא רושמת דיוקנאות, דימויים פיגורטיביים, אלמנטים היברידיים, תיאורים שחוקים ואגדות. מכיוון שהדימויים חופפים לעתים קרובות ומכסים זה את זה, נדרשת התבוננות נוספת כדי להכיר בהם.

bottom of page