top of page

יעל פרנק

Yael Frank

Sad for YouTube

05:26 דק׳

ילידת 1982, חיה ועובדת בתל אביב.
יעל פרנק יוצרת מיצבים אדריכליים, פסלים ועבודות וידיאו, לרוב באמצעים אנלוגיים הומוריסטיים. היא משתמשת במנגנונים של קומדיה בתוך סביבות גלריסטיות ומוזיאליות, תוך הרחבת המרחב שבין השלכות פוליטיות אמיתיות לנסיבות פיזיקליות בדיוניות. מתוך האובייקטים, הטקסטים והדימויים שהיא מצליבה מתגלה מצבם הנפשי של סמלים לאומיים (כמו ההמנון הלאומי בביצוע הנסיכות של דיסני), מוצרי צריכה אזוטריים (עוגיות חיוכים ענקיות מיוזעות), ומושגים אתיים מופשטים (חור שנפער בקיר בצורת ״לא״). 

bottom of page